Lipińska 34A
Wołomin

Informacje podstawowe

NIP: 1250095433
REGON: 017224551
Data rejestracji: 27-02-2001

Zakres działalności (PKD)

61.90.Z- działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
35.14.Z- handel energią elektryczną
46.18.Z- działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
47.41.Z- sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.42.Z- sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.43.Z- sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.54.Z- sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
61.20.Z- działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
62.09.Z- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
64.19.Z- pozostałe pośrednictwo pieniężne
66.19.Z- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.22.Z- działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
95.12.Z- naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
96.09.Z- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie o Pulstar

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.