1. Firmy
  2. Mazowieckie

a r t - b u d

Platynowa 3
Chrzęsne

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-06-2001

Zakres działalności (PKD)

68.31.Z- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
18.11.Z- drukowanie gazet
18.12.Z- pozostałe drukowanie
18.13.Z- działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
41.10.Z- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43.11.Z- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z- przygotowanie terenu pod budowę
43.31.Z- tynkowanie
43.32.Z- zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z- posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z- malowanie i szklenie
43.39.Z- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
47.89.Z- sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
49.31.Z- transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Opinie o a r t - b u d

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.