Sportowa 11
Łuszczanowice

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 08-05-2014

Zakres działalności (PKD)

25.62.Z- obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.11.Z- produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.21.Z- produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
25.61.Z- obróbka metali i nakładanie powłok na metale
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.21.Z- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
43.29.Z- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
47.91.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
71.12.Z- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Opinie o Allspaw

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.