1. Firmy
  2. Mazowieckie
  3. Warszawa

' Much And More '

Koszykowa 60/62
Warszawa

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 05-08-2009

Zakres działalności (PKD)

90.01.Z- działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
47.91.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
47.99.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
56.21.Z- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
58.11.Z- wydawanie książek
59.11.Z- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z- działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z- działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z- działalność związana z projekcją filmów
68.10.Z- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
77.40.Z- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
78.10.Z- działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
90.02.Z- działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z- artystyczna i literacka działalność twórcza

Opinie o: ' Much And More '

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.