Matejki 6B
Międzyborów

Informacje podstawowe

NIP: 529-16-82-052
REGON: 142439289
Data rejestracji: 01-09-2010

Zakres działalności (PKD)

85.10.Z - wychowanie przedszkolne.
33.12.Z - naprawa i konserwacja maszyn.
33.13.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych.
33.14.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
33.15.Z - naprawa i konserwacja statków i łodzi.
33.17.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego.
33.19.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia.
33.20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
41.10.Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.
41.20.Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Opinie o Baśniowy Ogród

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej firmy.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.