Wojska Polskiego 45C lok. 21
Nowy Dwór Mazowiecki

Informacje podstawowe

NIP: 531-11-94-339
REGON: 143337964
Data rejestracji: 09-08-2011

Zakres działalności (PKD)

33.20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
33.11.Z - naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.
33.14.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
33.19.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia.
43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych.
43.29.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
43.32.Z - zakładanie stolarki budowlanej.
43.39.Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.
47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

Opinie o Bielin- Bramy

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej firmy.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.