Jagodowa 17
Jaśkowice

Informacje podstawowe

NIP: 551-20-26-525
REGON: 363313930
Data rejestracji: 05-01-2016

Zakres działalności (PKD)

66.22.Z - działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.
55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
66.29.Z - pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.
79.11.B - działalność pośredników turystycznych.
79.12.Z - działalność organizatorów turystyki.
85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Opinie o Firma

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej firmy.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.