Glinki 31G
Bydgoszcz

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-03-1990

Zakres działalności (PKD)

47.19.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.71.Z- sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.73.Z- sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75.Z- sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
55.20.Z- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
58.11.Z- wydawanie książek
58.19.Z- pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.13.Z- działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.20.Z- działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
73.11.Z- działalność agencji reklamowych
73.12.A- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

Opinie o Burmedia

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.