Będźmierowice 54

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 16-08-2021

Zakres działalności (PKD)

43.39.Z- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
16.29.Z- produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
31.01.Z- produkcja mebli biurowych i sklepowych
31.02.Z- produkcja mebli kuchennych
31.09.Z- produkcja pozostałych mebli
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43.11.Z- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z- przygotowanie terenu pod budowę
43.21.Z- wykonywanie instalacji elektrycznych
43.31.Z- tynkowanie
43.32.Z- zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z- posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z- malowanie i szklenie
47.99.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
95.24.Z- naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

Opinie o Ad - Bud

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.