1. Firmy
  2. Lubelskie
  3. Chełm

Zakład Usługowy Hydrokret

Irysowa 10
Chełm

Informacje podstawowe

NIP: 563-10-66-790
REGON: 110094125
Data rejestracji: 10-04-2009

Zakres działalności (PKD)

42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
41.20.Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
42.22.Z - roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
43.11.Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
43.12.Z - przygotowanie terenu pod budowę.
43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
46.77.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.
47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

Opinie o Zakład Usługowy Hydrokret

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej firmy.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.