Lipniak 3F lok. 1

Informacje podstawowe

NIP: 565-14-01-257
REGON: 061642969
Data rejestracji: 01-03-2020

Zakres działalności (PKD)

62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
41.10.Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.
41.20.Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
42.11.Z - roboty związane z budową dróg i autostrad.
42.12.Z - roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej.
42.13.Z - roboty związane z budową mostów i tuneli.
42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
42.22.Z - roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
42.91.Z - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej.
42.99.Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Opinie o It4u

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej firmy.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.