Sokalskiego 8
Mława

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-04-2007

Zakres działalności (PKD)

41.10.Z- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
02.20.Z- pozyskiwanie drewna
08.12.Z- wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
09.90.Z- działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
23.61.Z- produkcja wyrobów budowlanych z betonu
23.62.Z- produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
23.63.Z- produkcja masy betonowej prefabrykowanej
23.64.Z- produkcja zaprawy murarskiej
38.11.Z- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.32.Z- odzysk surowców z materiałów segregowanych
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.11.Z- roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z- roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.21.Z- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.99.Z- roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opinie o: 'kar-Bud'

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.