Długa 123
Wręczyca Mała

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 08-06-2001

Zakres działalności (PKD)

43.32.Z- zakładanie stolarki budowlanej
22.23.Z- produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
24.42.A- produkcja aluminium hutniczego
38.21.Z- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
38.32.Z- odzysk surowców z materiałów segregowanych
43.22.Z- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z- tynkowanie
43.33.Z- posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z- malowanie i szklenie
43.39.Z- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.Z- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
45.11.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.19.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opinie o: 'ekomax'

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.