Spacerowa 35
Dobrzewino

Informacje podstawowe

NIP: 588-18-82-964
REGON: 221612210
Data rejestracji: 21-02-2012

Zakres działalności (PKD)

45.20.Z - konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
33.12.Z - naprawa i konserwacja maszyn.
33.13.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych.
33.14.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
33.19.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia.
33.20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
41.10.Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.
41.20.Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
42.11.Z - roboty związane z budową dróg i autostrad.
42.12.Z - roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej.

Opinie o Dm Cars

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej firmy.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.