Jeżynowa 8
Stanica

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 06-08-2004

Zakres działalności (PKD)

66.19.Z- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
18.13.Z- działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
33.19.Z- naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43.31.Z- tynkowanie
43.32.Z- zakładanie stolarki budowlanej
45.11.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
46.42.Z- sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
47.99.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
53.20.Z- pozostała działalność pocztowa i kurierska
62.02.Z- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
63.11.Z- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
64.99.Z- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.22.Z- działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
69.20.Z- działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Opinie o: Adamex

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.