Juliusza Słowackiego 40
Zawiercie

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 04-09-1995

Zakres działalności (PKD)

47.26.Z- sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
20.42.Z- produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
36.00.Z- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
74.90.Z- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
11.02.Z- produkcja win gronowych
30.30.Z- produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
10.32.Z- produkcja soków z owoców i warzyw
81.21.Z- niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
10.62.Z- wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
18.13.Z- działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
88.10.Z- pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
85.52.Z- pozaszkolne formy edukacji artystycznej
20.41.Z- produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
77.12.Z- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
46.47.Z- sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

Opinie o: " Firma

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.