Bolesława Chrobrego 5
Jędrzejów

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 16-05-2005

Zakres działalności (PKD)

71.11.Z- działalność w zakresie architektury
18.12.Z- pozostałe drukowanie
18.13.Z- działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
25.11.Z- produkcja konstrukcji metalowych i ich części
41.10.Z- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.13.Z- roboty związane z budową mostów i tuneli
42.21.Z- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
43.11.Z- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z- przygotowanie terenu pod budowę
43.21.Z- wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z- tynkowanie
43.32.Z- zakładanie stolarki budowlanej

Opinie o: 'draw Tech'

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.