1. Firmy
  2. Świętokrzyskie

"Aspolmax" Przetwórstwo Mięsa

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 05-07-1993

Zakres działalności (PKD)

10.13.Z- produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
10.11.Z- przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
45.11.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.32.Z- sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
46.14.Z- działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
46.39.Z- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.11.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.25.Z- sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z- sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
49.41.Z- transport drogowy towarów
56.10.B- ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.30.Z- przygotowywanie i podawanie napojów
77.11.Z- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Opinie o: "Aspolmax" Przetwórstwo Mięsa

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.