1. Firmy
  2. Zachodniopomorskie
  3. Koszalin

'bea" Autorska Pracownia Plastyczna

Lawendowa 29
Nowe Bielice

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-01-1994

Zakres działalności (PKD)

90.03.Z- artystyczna i literacka działalność twórcza
47.89.Z- sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
47.99.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
85.52.Z- pozaszkolne formy edukacji artystycznej

Opinie o: 'bea" Autorska Pracownia Plastyczna

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.