Fińska 47D
Koszalin

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 15-06-2011

Zakres działalności (PKD)

47.51.Z- sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
45.11.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
46.41.Z- sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.42.Z- sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
47.71.Z- sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
63.11.Z- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z- działalność portali internetowych
66.19.Z- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
69.20.Z- działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.22.Z- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
73.12.A- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
73.12.D- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
82.11.Z- działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Opinie o: 'epa'"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.