Normandzka 34
Kraków

Informacje podstawowe

NIP: 6771129746
REGON: 350666140
Data rejestracji: 01-02-1994

Zakres działalności (PKD)

18.13.Z- działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
71.11.Z- działalność w zakresie architektury
71.12.Z- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
72.20.Z- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
74.10.Z- działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.90.Z- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.03.Z- artystyczna i literacka działalność twórcza
91.03.Z- działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

Opinie o Arche-Con

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.