Ignacego Łukasiewicza 5
Lubin

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 16-07-1998

Zakres działalności (PKD)

56.30.Z- przygotowywanie i podawanie napojów
33.13.Z- naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
46.19.Z- działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.34.A- sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
46.34.B- sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
47.25.Z- sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
77.39.Z- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
93.13.Z- działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Opinie o Agarob II

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.