Dąbrowskiego 40
Wrocław

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 10-04-2007

Zakres działalności (PKD)

41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
02.40.Z- działalność usługowa związana z leśnictwem
22.29.Z- produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
27.33.Z- produkcja sprzętu instalacyjnego
32.99.Z- produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.19.Z- naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
38.11.Z- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.12.Z- zbieranie odpadów niebezpiecznych
38.21.Z- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
38.22.Z- przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
39.00.Z- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
43.11.Z- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z- przygotowanie terenu pod budowę
43.22.Z- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.31.Z- tynkowanie

Opinie o Aba Pro

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.