1. Firmy
  2. Podlaskie
  3. Białystok

; Pracownia Rękodzieła "Joj Art"

Górka Tomka 24
Zaścianki

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-11-2011

Zakres działalności (PKD)

90.03.Z- artystyczna i literacka działalność twórcza
16.29.Z- produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
17.23.Z- produkcja artykułów piśmiennych
18.14.Z- introligatorstwo i podobne usługi
23.69.Z- produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
32.12.Z- produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
32.13.Z- produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
32.40.Z- produkcja gier i zabawek
32.99.Z- produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
47.78.Z- sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.89.Z- sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
47.99.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
95.24.Z- naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

Opinie o: ; Pracownia Rękodzieła "Joj Art"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.