1. Firmy
  2. Łódzkie
  3. Łódź

; Wspólnik Spółki Cywilnej "Bast" Pphu

Wojska Polskiego 72
Łódź

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-09-1995

Zakres działalności (PKD)

68.20.Z- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
03.21.Z- chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
13.30.Z- wykończanie wyrobów włókienniczych
14.13.Z- produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
14.14.Z- produkcja bielizny
14.19.Z- produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
32.13.Z- produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43.11.Z- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.22.Z- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.91.Z- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
46.14.Z- działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
46.19.Z- działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Opinie o: ; Wspólnik Spółki Cywilnej "Bast" Pphu

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.