Juliana Tuwima 15
Łódź

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 06-10-2005

Zakres działalności (PKD)

55.20.Z- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
52.10.B- magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
55.10.Z- hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.30.Z- pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
55.90.Z- pozostałe zakwaterowanie
64.92.Z- pozostałe formy udzielania kredytów
68.20.Z- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
74.10.Z- działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.30.Z- działalność związana z tłumaczeniami
77.11.Z- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.33.Z- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.39.Z- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.40.Z- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
79.12.Z- działalność organizatorów turystyki
82.99.Z- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie o: 'kss'

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.