Browarna 35 lok. 24
Nowy Sącz

Informacje podstawowe

NIP: 734-28-14-229
REGON: 361364857
Data rejestracji: 27-04-2015

Zakres działalności (PKD)

71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
41.10.Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.
41.20.Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
42.99.Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
43.11.Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
43.12.Z - przygotowanie terenu pod budowę.
43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
43.29.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
43.31.Z - tynkowanie.

Opinie o Lsol

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej firmy.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.