Informacje podstawowe

NIP: 734-35-49-769
REGON: 367566770
Data rejestracji: 15-07-2017

Zakres działalności (PKD)

43.12.Z - przygotowanie terenu pod budowę.
42.11.Z - roboty związane z budową dróg i autostrad.
42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
43.11.Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
43.29.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
43.39.Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
43.99.Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Opinie o Firma

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej firmy.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.