Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-03-2015

Zakres działalności (PKD)

16.23.Z- produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
16.29.Z- produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
31.09.Z- produkcja pozostałych mebli
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43.11.Z- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z- przygotowanie terenu pod budowę
43.31.Z- tynkowanie
43.32.Z- zakładanie stolarki budowlanej
43.39.Z- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.Z- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
90.01.Z- działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

Opinie o: "A. K

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.