1. Firmy
  2. Warmińsko-Mazurskie

"Dekor" Usługi Budowlane

Jaworowa 7
Wójtowo

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 26-06-2006

Zakres działalności (PKD)

71.12.Z- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
41.10.Z- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43.11.Z- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z- przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z- wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.21.Z- wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z- tynkowanie
43.32.Z- zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z- posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z- malowanie i szklenie
43.39.Z- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.Z- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Opinie o: "Dekor" Usługi Budowlane

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.