Jarocka 78D lok. 24
Olsztyn

Informacje podstawowe

NIP: 739-23-52-050
REGON: 280434537
Data rejestracji: 05-10-2009

Zakres działalności (PKD)

46.15.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych.
31.09.Z - produkcja pozostałych mebli.
47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
49.41.Z - transport drogowy towarów.
52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
90.03.Z - artystyczna i literacka działalność twórcza.

Opinie o Firma

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej firmy.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.