1. Firmy
  2. Opolskie

" Jardini " Firma Wielobranżowa

Szczerkowa 6
Polska Nowa Wieś

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 02-01-1995

Zakres działalności (PKD)

33.20.Z- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
14.12.Z- produkcja odzieży roboczej
14.13.Z- produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
14.19.Z- produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
28.22.Z- produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
33.12.Z- naprawa i konserwacja maszyn
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.99.Z- roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.21.Z- wykonywanie instalacji elektrycznych
43.29.Z- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.34.Z- malowanie i szklenie
43.91.Z- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
45.11.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.20.Z- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opinie o: " Jardini " Firma Wielobranżowa

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.