1. Firmy
  2. Opolskie
  3. Opole

"Anmag Bis" Technika Grzewcza

Franciszka Mehla 32
Opole

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-03-2013

Zakres działalności (PKD)

46.74.Z- sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
33.12.Z- naprawa i konserwacja maszyn
33.14.Z- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.19.Z- naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
43.13.Z- wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.21.Z- wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z- tynkowanie
43.32.Z- zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z- posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z- malowanie i szklenie
43.39.Z- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.Z- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opinie o: "Anmag Bis" Technika Grzewcza

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.