1. Firmy
  2. Opolskie
  3. Opole

"Deai" Ubezpieczenia i Usługi

Władysława Reymonta 14
Opole

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-03-2008

Zakres działalności (PKD)

66.21.Z- działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
47.19.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
63.99.Z- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
66.22.Z- działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
66.29.Z- pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
68.20.Z- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
73.11.Z- działalność agencji reklamowych
74.20.Z- działalność fotograficzna
74.90.Z- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
81.21.Z- niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
85.52.Z- pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z- działalność wspomagająca edukację
90.01.Z- działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.03.Z- artystyczna i literacka działalność twórcza

Opinie o: "Deai" Ubezpieczenia i Usługi

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.