1. Firmy
  2. Łódzkie
  3. Radomsko

; Wspólnik Spółki Cywilnej

Starowiejska 24
Radomsko

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 02-11-2017

Zakres działalności (PKD)

49.41.Z- transport drogowy towarów
33.12.Z- naprawa i konserwacja maszyn
45.11.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.19.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.20.Z- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
58.19.Z- pozostała działalność wydawnicza
68.20.Z- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
74.10.Z- działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
77.11.Z- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.39.Z- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
78.30.Z- pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
81.10.Z- działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
81.21.Z- niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z- specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Opinie o: ; Wspólnik Spółki Cywilnej

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.