1. Firmy
  2. Mazowieckie
  3. Sierpc

"Erka" Pracownia Projektowa

Mieszka I 20
Sierpc

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 16-04-2012

Zakres działalności (PKD)

71.12.Z- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
41.10.Z- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
42.11.Z- roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z- roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z- roboty związane z budową mostów i tuneli
42.21.Z- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z- roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.91.Z- roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z- roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.11.Z- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z- przygotowanie terenu pod budowę
43.29.Z- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.32.Z- zakładanie stolarki budowlanej
43.91.Z- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opinie o "Erka" Pracownia Projektowa

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.