Słowiańska 72
Poznań

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 10-06-2007

Zakres działalności (PKD)

56.10.A- restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
33.13.Z- naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
33.14.Z- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
46.19.Z- działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.51.Z- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
47.41.Z- sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.43.Z- sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.21.Z- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
56.21.Z- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z- pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z- przygotowywanie i podawanie napojów
66.19.Z- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
68.20.Z- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
77.33.Z- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
79.90.C- pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie o: ; Skil

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.