Grunwaldzka 72
Przemyśl

Informacje podstawowe

NIP: 795-22-79-591
REGON: 180368364
Data rejestracji: 18-04-2013

Zakres działalności (PKD)

93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.
47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
70.21.Z - stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.
77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna.
86.90.D - działalność paramedyczna.
93.11.Z - działalność obiektów sportowych.

Opinie o Hot"N Ride

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej firmy.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.