Suskowola 206C

Informacje podstawowe

NIP: 796-25-66-062
REGON: 363164370
Data rejestracji: 04-12-2015

Zakres działalności (PKD)

42.22.Z - roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
33.20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
42.11.Z - roboty związane z budową dróg i autostrad.
43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych.
43.99.Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
49.41.Z - transport drogowy towarów.
49.42.Z - działalność usługowa związana z przeprowadzkami.
53.20.Z - pozostała działalność pocztowa i kurierska.
61.20.Z - działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej.
77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Opinie o Wa -Telecom

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej firmy.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.