Informacje podstawowe

NIP: 7971109111
REGON: 145958512
Data rejestracji: 01-02-2012

Zakres działalności (PKD)

71.12.Z- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
41.10.Z- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.11.Z- roboty związane z budową dróg i autostrad
42.91.Z- roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z- roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.12.Z- przygotowanie terenu pod budowę
43.21.Z- wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.39.Z- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.99.Z- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
46.13.Z- działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
46.63.Z- sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
46.69.Z- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Opinie o Imk

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.