Nowopijarska 9C
Łuków

Informacje podstawowe

NIP: 825-11-87-649
REGON: 030942138
Data rejestracji: 01-05-2004

Zakres działalności (PKD)

47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
41.20.Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
43.11.Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
43.12.Z - przygotowanie terenu pod budowę.
43.31.Z - tynkowanie.
43.32.Z - zakładanie stolarki budowlanej.
43.33.Z - posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian.
43.34.Z - malowanie i szklenie.
43.39.Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
47.51.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Opinie o Emika

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej firmy.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.