18 Stycznia 158
Wieluń

Informacje podstawowe

NIP: 832-10-13-683
REGON: 101370747
Data rejestracji: 01-03-2012

Zakres działalności (PKD)

75.00.Z - działalność weterynaryjna.
47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
86.22.Z - praktyka lekarska specjalistyczna.
86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna.
86.90.D - działalność paramedyczna.
86.90.E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Opinie o Medanet

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej firmy.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.