Dworcowa 110
Bydgoszcz

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-04-2004

Zakres działalności (PKD)

47.74.Z- sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
26.60.Z- produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
32.50.Z- produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
32.99.Z- produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.13.Z- naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
33.14.Z- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.20.Z- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
36.00.Z- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.21.Z- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z- roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.99.Z- roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.21.Z- wykonywanie instalacji elektrycznych
43.99.Z- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
45.11.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Opinie o Acustic

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.