Starowiejska 19
Bezrzecze

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 24-05-2022

Zakres działalności (PKD)

77.11.Z- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
74.10.Z- działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
77.29.Z- wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.33.Z- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
49.32.Z- działalność taksówek osobowych
49.41.Z- transport drogowy towarów
68.20.Z- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
56.21.Z- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
77.39.Z- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
47.99.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
49.39.Z- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Opinie o: 'alleko'

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.