Piłsudskiego 5/2
Świnoujście

Informacje podstawowe

NIP: 855-11-44-897
REGON: 140863110
Data rejestracji: 20-02-2007

Zakres działalności (PKD)

85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
47.64.Z - sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
47.78.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
47.79.Z - sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.
47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
79.11.A - działalność agentów turystycznych.
79.11.B - działalność pośredników turystycznych.
79.12.Z - działalność organizatorów turystyki.

Opinie o Underwater Travel

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej firmy.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.