Oględowska 6
Staszów

Informacje podstawowe

NIP: 866-10-88-852
REGON: 382717489
Data rejestracji: 04-03-2019

Zakres działalności (PKD)

56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
32.99.Z - produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana.
47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach.
47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
53.10.Z - działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego).
56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne.
56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering).
56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów.

Opinie o Turkus

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej firmy.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.