Ks. Piotra Skargi 13
Chełmża

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-05-1995

Zakres działalności (PKD)

27.12.Z- produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
33.14.Z- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43.21.Z- wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.39.Z- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
46.90.Z- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.19.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Opinie o Bros

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.