Józefa Poniatowskiego 5
Toruń

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 08-08-2022

Zakres działalności (PKD)

82.11.Z- działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
74.90.Z- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
74.10.Z- działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
73.11.Z- działalność agencji reklamowych
82.99.Z- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
59.12.Z- działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
70.22.Z- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
63.99.Z- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
62.01.Z- działalność związana z oprogramowaniem
82.19.Z- wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

Opinie o: – Vasystentka

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.