1. Firmy
  2. Dolnośląskie

'ankrop' Deweloper

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 20-01-2017

Zakres działalności (PKD)

41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
25.11.Z- produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.12.Z- produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
25.50.Z- kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
25.61.Z- obróbka metali i nakładanie powłok na metale
25.62.Z- obróbka mechaniczna elementów metalowych
33.11.Z- naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.12.Z- naprawa i konserwacja maszyn
33.20.Z- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
41.10.Z- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
42.11.Z- roboty związane z budową dróg i autostrad
42.21.Z- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
43.11.Z- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z- przygotowanie terenu pod budowę
43.21.Z- wykonywanie instalacji elektrycznych

Opinie o: 'ankrop' Deweloper

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.