Informacje podstawowe

Data rejestracji: 09-07-2018

Zakres działalności (PKD)

71.11.Z- działalność w zakresie architektury
01.19.Z- pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.30.Z- rozmnażanie roślin
41.10.Z- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.11.Z- roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z- roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z- roboty związane z budową mostów i tuneli
42.21.Z- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z- roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.91.Z- roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z- roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.11.Z- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z- przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z- wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Opinie o: Almi

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.